Podobieństwa i różnice między kredytami a pożyczkami

Co łączy i dzieli produkty finansowe, jakimi są kredyty oraz pożyczki? Poniżej garść przydatnych informacji, dzięki którym dowiemy się, jak mądrze pożyczać pieniądze.

Umowa o kredyt zawsze stanowi formę prawną zarezerwowaną dla instytucji, jakimi są banki (w szczegółowy sposób określa ustawa, jaką jest Prawo bankowe). Umowę pożyczki regulują z kolei przepisy Kodeksu Cywilnego, w związku z czym może być ona udzielona również przez osobę fizyczną.

By móc zawrzeć umowę o kredyt (zgodnie z wspomnianą powyżej ustawą), w jej treści, w sposób wyraźny muszą zostać określone kwestie takie, jak harmonogram spłat poszczególnych rat, wysokość odsetek oraz termin zwrotu wnioskowanej kwoty. Przepisy Kodeksu Cywilnego nie wymagają formy pisemnej dla ważności umowy, o ile kwota pożyczki nie przekracza 500 zł. W przeciwnym wypadku, ważność zawarcia umowy pożyczki wymaga formy pisemnej.

Udzielenie kredytu zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia stosownych opłat, prowizji oraz odsetek. Pożyczka może być z kolei nieodpłatna. W myśl Kodeksu Cywilnego, zawierając taką umowę, nie mamy obowiązku określania ceny za jej udzielenie czy terminu jej zwrotu.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, bank udziela nam kredytu w formie przelewu na wskazany przez nas wcześniej numer konta. Pożyczkę możemy natomiast otrzymać w gotówce.

Środki, które uzyskaliśmy na skutek podpisania umowy o kredyt nie są własnością kredytobiorcy, a ich zwrot jest obligatoryjny. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pożyczki – pieniądze uzyskane w drodze podpisania umowy stają się własnością pożyczkobiorcy. Jedyny warunek, jaki musi zostać tutaj spełniony to to, aby pożyczona kwota stanowiła była własnością osoby udzielającej pożyczki.

Udzielające kredytów banki nie przeznaczają na nie środków własnych – operują one głównie kwotami zdeponowanymi przez swoich klientów. Pożyczkodawca zawsze musi być natomiast właścicielem pożyczanej przez siebie kwoty.

Ubiegając się w banku o kredyt na wysoką kwotę, swój wniosek motywować powinniśmy konkretnym wydatkiem takim, jak kupno mieszkania czy samochodu. Wybrana przez nas instytucja finansowa obliguje nas w ten sposób do przeznaczenia zdeponowanej kwoty na wyraźnie określony w umowie cel. Gdy kredytobiorca dokona zmiany przeznaczenia zadeklarowanej tam kwoty albo wyda ją w sposób niezgodny z nią, bank ma prawo żądać zwrotu całości udzielonego kredytu. Pożyczkę możemy natomiast przeznaczyć na dowolny, wybrany przez siebie cel.14

Jak ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania?<< >>Oszczędzanie dopasowane do kolejnych etapów życia

About the author : doradcafinansowy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.