Mieszkanie z hipoteką

W dzisiejszych czasach coraz częściej mieszkania kupowane są nie za gotówkę, lecz dzięki dodatkowemu finansowaniu, jakim jest kredyt hipoteczny. Jednak co w sytuacji, kiedy chcemy sprzedać mieszkanie, które w dalszym ciągu posiada obciążenie hipoteczne? Jak sprzedać mieszkanie wraz z kredytem?

Czy mieszkanie z kredytem można sprzedać?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego oraz obciążanie księgi wieczystej hipoteką na rzecz banku nie jest jednoznaczne z koniecznością posiadania nieruchomości aż do końca spłaty zobowiązania. W każdym momencie mamy możliwość sprzedania takiej nieruchomości – nawet wtedy, kiedy jest ona w dalszym ciągu obciążona kredytem hipotecznym. Warunkiem, który umożliwia wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki, jest spłacenie w całości zobowiązania. Spłaty jednak można dokonać ze środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Kiedy do spłaty pozostała niewielka część kredytu

W przypadku kiedy do spłaty hipoteki pozostała już niewielka część kredytu, warto zwrócić uwagę na możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania z własnych środków pieniężnych. Skutkuje to zniknięciem obciążenia hipoteki z danej nieruchomości. Decydując się jednak na spłatę kredytu hipotecznego przed terminem, należy dokładnie sprawdzić ofertę banku – szczególnie należy zwrócić uwagę czy wcześniejsze spłacenie kredytu hipotecznego nie wpłynie na pojawienie się kosztów takich jak np. dodatkowa prowizja. Na chwilę obecną zdecydowana większość banków zrezygnowała z tego rodzaju opłat, jednak mimo wszystko warto jest wcześniej upewnić się, co do faktycznej oferty banku.

Zakup mieszkania z kredytem za gotówkę

Jeżeli kupujący mieszkanie chce zakupić je za gotówkę, to nie ma żadnych przeciwwskazań co do tego rodzaju transakcji. Istotne jest jednak aby zawnioskować w banku o odpowiednie zaświadczenie, w którym bank:

  •         wyda przyrzeczenie na wykreślenie hipoteki po całkowitej spłacie kredytu,
  •         poinformuje nas o całkowitej pozostałej do spłaty kwocie,
  •         poda numer rachunku, na który dokonamy całkowitej spłaty.

Ten rodzaj zaświadczenia wystawiony przez bank, musimy dostarczyć do notariusza najpóźniej do dnia wystawienia aktu notarialnego – zawarte w nim informacje zostaną bowiem zawarte w akcie notarialnym. Nabywca naszego mieszkania nie zapłaci całej sumy jednorazowo, lecz w pierwszej kolejności pokryje on zadłużenie wynikające z kredytu hipotecznego, dokonując wpłaty na podany przez bank numer rachunku. Dopiero nadwyżkę, jaka zostanie po spłacie kredytu, będzie mógł przelać na nasz numer konta.

Zmiany dla osób pracujących – co powinieneś wiedzieć?<< >>Jak ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania?

About the author : doradcafinansowy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.